Coaching,intervisie,supervisie,Mediation

Wat heeft Blêdzje te bieden?

coaching

Persoonlijke coaching bij Blêdzje is een leer- en ontdektraject.
Soms ben je gewoon even de weg kwijt. Er zijn dingen in je leven gebeurd die je niet goed hebt kunnen verwerken, of die je laten beseffen dat je het anders wilt gaan doen. Met mijn hulp en via beproefde technieken laat ik jou op een andere manier naar jezelf kijken. Hierdoor krijg je nieuwe inzichten en leer je om je eigen oplossingen te vinden. Samen gaan we op weg om stappen te zetten. Een boeiende reis waar ik je graag bij help!

intervisie en supervisie

Als team moet er samen-gewerkt worden.
Hoe doe je dat zo optimaal mogelijk met een diverse groep mensen? Hoe overleg je constructief met elkaar en maak je gebruik van elkaars sterke kanten? Ik ga met jouw team aan het werk. Na een aantal sessies heeft het team geleerd om elkaar zelfstandig en op een positieve manier feedback te geven. Het eindresultaat: collega’s helpen elkaar onderling om nóg beter te worden in hun werk en kunnen de intervisie zelf doen.

Als Supervisor laat ik mensen naar zichzelf en het eigen gedrag kijken. Ik begeleid het proces van verandering van weerstand naar acceptatie

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

Als vertrouwenspersoon begeleid ik mensen die te maken hebben met Ongewenste Omgangsvormen, te weten: agressie, verbaal en fysiek etc, seksuele intimidatie en intimidatie in het algemeen.  Ik bied een luisterend oor en ga met de persoon in kwestie kijken hoe en of het probleem opgelost moet worden. Als mensen te maken krijgen met niet nakomen van integriteit, bied ik ook een luisterend oor, maar ik ben dan (meestal) verplicht om stappen te ondernemen, omdat het om strafbare feiten zou kunnen gaan. Ik doe niets zonder overleg. Ik werk transparant en ben betrouwbaar.

Mediation

Bij een mediationtraject neem ik met beide partijen systematisch een aantal stappen.
We kijken naar overeenkomsten, moeilijkheden, maar ook naar wat ooit goed ging. Met beide participanten voltooi ik een proces waarin een overeenkomst wordt bereikt die voor iedereen acceptabel en (na)leefbaar is.

Tim WolfHome Blêdzje voor Coaching, Mediation en Vertrouwenspersoon